Política de Privadesa

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, PRORESICAT (Tiamat, S.L.), amb domicili en Rambla Catalunya núm. 109, 4t 2a 08008 Barcelona , en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web www.proresicat.com, que facilitin, o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer que es troba degudament inscrit, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consentiment de l'usuari.

Mitjançant la marcació de les corresponents caselles, als formularis disposats al lloc web per a la recollida de dades, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades amb les finalitats que es detallaran a continuació.

En tot cas, la condició d'usuari de Proresicat implica, necessàriament, ja que es tracta d'una de les característiques essencials d'aquesta condició, l'enviament, per correu electrònic, de notificacions sobre les propostes exclusives dels nostres patrocinadors, per als usuaris de Proresicat.

L'alta com a usuari implica l'atorgament del seu consentiment exprés, pel que fa a aquest tipus de comunicacions.

Finalitat.

Les dades que es facilitin a través del portal, es destinaran a les següents finalitats:

• Alta d'usuari.
• Possibilitar la prestació dels diferents serveis oferts pel prestador i els seus patrocinadors.
• Enviament de comunicacions a propòsit de les novetats (informació de d'interès general, jornades, congressos, formació continuada...) publicades al lloc web, siguin organitzades pel prestador o pels seus patrocinadors.
• Inscriure's en la borsa de treball del portal.
• Establir contacte amb el prestador, per traslladar dubtes o consultes i rebre resposta sobre aquest tema.
• En cas de complimentar el formulari de Consultoria On-line, l’informem que tant les seves dades com l’objecte de la seva consulta, seran comunicades al consultor per a que pugui contactar amb vostè i respondre el dubte o consulta plantejats.

Qualitat de dades.

Totes les dades obligatòries sol·licitades a través del lloc web, es troben convenientment assenyalades, ja que es consideren necessàries, per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L'usuari serà l'únic responsable, pel que fa a la veracitat i actualització de les dades aportades, a través dels diferents formularis del lloc web

Comunicació de dades a tercers.

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte quan l'esmentada comunicació, fora necessària per donar resposta als requeriments que ens hagués plantejat, especialment, les seves dades seran comunicades als nostres patrocinadors (empreses o institucions pertanyents al sectors de la salut i serveis relacionats amb la dependència) per a cursos de formació o participació en jornades o esdeveniments.

En cas que es procedís a fer alguna cessió de dades, fora de les anteriorment indicades, prèviament, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc.

Cal indicar que, la utilització del servei de borsa de treball implicarà, necessàriament, una comunicació d'aquelles dades que voluntàriament l'usuari decideixi publicar a través del portal, tant en el cas d'ofertes, com de demandes d'ocupació. Malgrat tractar-se d'un portal d'accés restringit a usuaris autoritzats, Proresicat recomana ser curós en la publicació d'informació personal, i declina qualsevol responsabilitat, en relació a la utilització que es pogués fer, per part de tercers.

Exercici de drets ARCO.

El prestador garanteix, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa a la LOPD, podrà exercir els esmentats drets remetent una sol·licitud expressa, acompanyant còpia del seu DNI, a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Mesures de seguretat.

El prestador, conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999, indica que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Menors d'edat.

Es prohibeix, expressament, als menors de 14 anys, facilitar cap dada a través del present lloc web, sense comptar amb el consentiment i supervisió dels pares o tutors legals.
Si el prestador tingués noticia sobre la infracció de la referida prohibició, procedirà a l'eliminació de qualsevol dada associada a l'usuari en qüestió.

Metges de Residències Geriàtriques. © Copyright 2017  Avannubo  Tots els drets reservats.
Powered by
Avannubo